Skip to main content
logo in banner
phone icon
Main Office:
612-668-4550
graduation cap icon
Elementary
Pre-K - 5th
stick pin icon
3611 20th Ave. S.
Minneapolis
MN 55407
clock icon
8:25 a.m.-2:55 p.m.
Monday - Friday


News

Winter Transportation

This winter season, Transportation may experience additional delays during inclement weather events. Extra snowfall or chilly weather may not be enough to close school for the day but could impact bus driver availability and on time arrivals for both morning and afternoon bus service.

 

As needed, Transportation will send robocalls and texts to families to let them know if students will be picked up in the morning or dropped off in the afternoon later than normal. To ensure that calls from the school regarding emergencies, announcements, and transportation changes are not missed, please save the automated robocall number to your cell phone. The number is 612-668-9777.

 

Please make sure your contact information is up-to-date with our school. You can also enable text messages from MPS- check out more how to do this on MPS’ School Messenger website (https://mpls.k12.mn.us/school_messenger). 

 

It is highly encouraged that families develop a plan for their children if they wait unattended at the bus stop. Parents should advise their children as to how long they should wait for the bus and what to do if the bus does not come in that time frame.

 

Read more about winter weather safety tips for students and families on Transportation's website at: https://transportation.mpls.k12.mn.us/severe_weather_safety.

____________________________________________________________________________________________________________________

Transportación durante el invierno

Esta temporada de invierno, el transporte puede tener retrasos adicionales debido a los cambios climáticos severos. Las nevadas adicionales o el clima frío podrían no ser suficientes para cancelar las clases durante el día, pero podrían afectar la disponibilidad del conductor del autobús y el llegar a tiempo para el servicio de autobús por la mañana y por la tarde.

 

Según sea necesario, el departamento de Transportación enviará llamadas automáticas (robo calls) y mensajes de texto a las familias para informarles si los estudiantes serán recogidos por la mañana o dejados por la tarde más atrasado de lo normal. Por favor guarde el número de teléfono de las llamadas automáticas (robo calls) en su celular, para que sepa quien le llama y le de prioridad a la llamada.

El número es 612-668-9777.

 

Asegúrese de que su información de contacto (números telefónicos) esté actualizada con nuestra escuela. También puede activar la modalidad mensajes de texto de MPS: consulte más información sobre cómo hacerlo o en el  sitio web de School Messenger de MPS (https://mpls.k12.mn.us/school_messenger). 

 

Se recomienda insistentemente que las familias elaboren un plan para sus hijos si esperan sin supervisión en la parada del autobús. Los padres deben aconsejar a sus hijos cuánto tiempo deben esperar por el autobús y qué hacer si el autobús no llega en ese período de tiempo.

 

Lea más sobre los consejos de seguridad para el clima invernal para estudiantes y familias en el sitio web de Transportación en: https://transportation.mpls.k12.mn.us/severe_weather_safety

____________________________________________________________________________________________________________________

Gaadiidka Jiilaalka

Xilliga jiilaalka, gaadiidku waxa laga yaabaa inay la kulmaan dib u dhacyo dheeraad ah inta lagu jiro dhacdooyinka cimilada xun. Barafka dheeraadka ah ama hawada qabow kuma filna xiritaanka dugsiga maalinta laakiin waxay awoodi kartaa helitaanka darawalka baska iyo wakhtiga imaatinka ee adeega baska subax iyo galabba.

 

Haddii loo baahdo, gaadiidku waxay qoysaska u soo diri doontaa qoraallo si ay u ogaadaan haddii ardayda la soo qaadi doono subaxda ama la dejin doono galabtii ka dib markii caadiga ahayd. 

Si loo hubiyo wicitaanada dugsiga ee  ku saabsan xaaladaha deg dega ah, ogaysiisyada iyo isbedelada gaadiidka aan imaanin. Fadlan ku kaydi lambarka robolkoolka telefoonka gacanta. Numbarka waa 612-668-9777.

 

Fadlan hubi in macluumaadkaaga xiriirka uu yahay mid cusub oo dugsigayaga ah. Waxa kale oo aad awood u siin kartaa fariimaha qoraalka ah ee MPS- ka eeg wax badan sida tan loo sameeyo websaydka MPS’ School Messenger (https://mpls.k12.mn.us/school_messenger).

 

Waxaa aad loo dhiirigeliyay in qoysasku ay u dejiyaan qorshe carruurtooda haddii ay ku sugaan boosteejada baska iyagoon cidina ilaalin. Waalidiintu waa inay kula taliyaan carruurtooda muddada ay tahay inay sugaan baska iyo waxa la samaynayo haddii basku iman waayo wakhtigaas.

 

Ka akhri wax badan oo ku saabsan talooyinka badbaadada cimilada jiilaalka ee ardayda iyo qoysaska bogga gaadiidka ee: https://transportation.mpls.k12.mn.us/severe_weat

Contact Us
Are you a current student/family of the school? No Yes
Preferred method of communication
Phone Email
Thank you for requesting information. We will respond shortly.
3611 20th Ave. S.
Minneapolis
MN 55407
Main Office:
612-668-4550
folwell@mpls.k12.mn.us
return to page top icon